'Refuseniks' timeframe. (Was: Sending documents from the USSR to Israel via the Dutch Embassy) #general


Evertjan. <exxjxw.hannivoort@...>
 

Boris Feldblyum wrote on 03 Jan 2016 in soc.genealogy.jewish:

Way back when the Soviet Union seemed to be as eternal as the pyramids
(early 1970's),
Between June 1967 and January 1992.

[So not quite as eternal as the pyramids, but setting a timeframe for
'eternal' would be a challenge.]

Israel did not have the diplomatic relations with the
Soviets and was represented in Moscow by the Dutch Embassy.
<http://embassies.gov.il/hague/Relaties/Pages/Bilaterale%20betrekkingen.aspx>;
[or http://tinyurl.com/hjylqe3 - MODERATOR]
shows in Dutch:

"De nauwe banden tussen Nederland en Israël kwamen ook tot uitdrukking in de
wijze waarop Nederland de Israëlische belangen vertegenwoordigde tijdens de
periode van ongeveer een kwart eeuw - van juni 1967 tot januari 1992 -
waarin de diplomatieke contacten tussen de Sovjet-Unie en Israël verbroken
waren. De belangen van Israël werden in die periode behartigd door de
Nederlandse ambassades in Moskou en Warschau. De Nederlandse Consulaten
hebben tienduizenden 'refuseniks' (joden aan wie het verboden werd naar
Israël te emigreren) actief geholpen door visa uit te geven."

Cleaned-up [I tried] machine-translation:

"The close ties between the Netherlands and Israel were also reflected in
the way the Netherlands represented Israel's interests during the period of
about a quarter of a century - >from June 1967 to January 1992 - when the
diplomatic relations between the USSR and Israel were broken. The interests
of Israel were represented at that time by the Dutch embassies in Moscow and
Warsaw. The Dutch Consulates have aided 10th of thousands 'refuseniks' (Jews
who were forbidden to emigrate to Israel) actively by issuing visas."

Evertjan Hannivoort
The Netherlands

MODERATOR: There is contact information for The Netherlands Embassy in Israel
at http://israel.nlembassy.org/

Join main@groups.jewishgen.org to automatically receive all group messages.