German SIG #Germany Translation from Polish Archive required #germany


Geoff Kaiser <geoff_kaiser@...>
 

Dear Researchers,

I have recently recieved the reply below >from an Archive in Poland. If some
one is able to give me a translation to English I would be very appreciative.

Regards Geoff Kaiser Melbourne <geoff_kaiser@...>

Szanowny Panie
Otrzymalismy o Pana E-mail w sprawie poszukiwania przodków o nazwisku
Rosenbaum i Kaiser.W naszym USC jest wiele osób o takim nazwisku.Musialby
Pan uscislic o jakie osoby chodzi wtedy moglibysmy wyslac odpowiednie
dokumenty za posrednictwem Ambasady RP w Melbourne.Urzedy Stanu Cywilnego w
Polsce przechowuja dokumenty urodzen, malzenstw i zgonów prze okres 100 lat
natomiast starsze sa przechowywane w archiwach panstwowych w siedzibach
województw.
Pozdrawiam Ewa Mielczarek Kierownik USC w Ostrowie Wielkopolskim

Join main@groups.jewishgen.org to automatically receive all group messages.