Hungary SIG #Hungary Jewish communities in Hungary no.8. #hungary


Ujlaki Gyorgy <ujlaki.gyorgy@...>
 

In the eighth installment, I am sending works that cover individual communities
from countries which used to be part of historical Hungary >from NY to S.
NY
Nyíregyháza
Király Aladár A nyíregyházi gettó története Nyíregyháza, 1946
Harsányi László A nyíregyházi zsidók története. In: MIOK Évkönyv 1973-1974.
Budapest, 1974
Gervai Sándor Nyíregyháza zsidóság története. 1963

P
Paks
Grünwald Fülöp-Harsányi László-Schück Jenõ Öt község. Budapest,
1972
D. Sofer Mazkeret Paks. Jerusalem, 1962
Pápa
Jehuda Gyula Lang A pápai zsidóság emlékkönyve. Tel Aviv, é.n. (1974)
Pécs-Fünfkirchen
Weisz Gábor A Pécsi Izr. Hitközség monográfiája. Pécs, 1929
Polgár László Könnyek könyve. 1940-1945. Pécs
Schweitzer József A pécsi hitközség a deportálás és felszabadítás idõszakában.
In: Új Élet Naptár 1960-1961. Budapest, 1961
Schweitzer József A pécsi izraelita hitközség története. Budapest, 1966
Dr. Stark András, dr. Vargha Dezsõ Emlékkönyv a pécs-baranyai szidóság
deportálásának 50. évfordulójára. Pécs, 1994
Porcsalma
Sh. Friedmann Sefer yizkor lekedoshei Csenger, Porcsalma vehaseviva Tel
Aviv, 1966
Pöstyén-Piestany
Sh. Grünwald Gedenkbuch der Gemeinden Piestany und Umgebung.
Jerusalem, 1969
Pozsony-Pressburg-Bratislava
Fishman, Y.L.Hacohen Arim veimahot beyisrael vol.7:
Pozsony-Pressburg-Bratislava Jerusalem, 1960
Hugo Gold (szerk.) Die Juden und die Judengemeinde Bratislava in
Vergangenheit und Gegenwart. Brünn, 1932
O. Faust Zur Geschichte der Juden in Bratislava. In: Jüdische Folkzeitung. X.
1928. Nos. 39-40.
H. Flesch Die Juden und die Judengemeinde Bratislava.

R
Rákospalota (Budapest)
Áhároni (Duschinsky) Ráchel A rákospalotai zsidó hitközség története. Tel
Aviv, 1978
Retteg
Singer Zoltán Volt egyszer egy Dés...Bethlen, Magyarlapos, Retteg,
Nagyilonda és környéke. 2 vol. Tel Aviv, é.n.
Rohonc-Rechnitz
Schneider Sándor A rohonci zsidók 1848. évi összeírása. Szombat-hely, 1939

S
Sárospatak
Grünwald Fülöp-Harsányi László-Schück Jenõ Öt község. Budapest,
1972
Asher Zohar (Fényes) Emlékfoszlányok - A sárospataki zsidó hitközségrõl a
Holocaust elõtt. Beer-Sevá, 1993
Sátoraljaújhely-Ihel-Ohel
Meir Sas History and Tragic Fate of Jews in Ujhely and Zemplén. 1986
Siófok
Matyikó Sebestyén József Zsidók Siófokon. Debrecen,
Sopron
Raab Márton A sopron megyei zsidóság múltjáról és jelenérõl. Sopron,
1958
Pollák Miksa A zsidók története Sopronban. Budapest, 1896
Pollák Miksa Die Geschichte der Juden in Oedenburg. Wien, 1929

Join main@groups.jewishgen.org to automatically receive all group messages.