JRI Poland #Poland Re: Polish-Jewish occupations #poland


Barbara Rubinstein <barbara@...>
 

There is a list on jewishgen:
< http://www.jewishgen.org/infofiles/PolishOccs.htm >.

Below is your list:
krawiec - tailor
piecznik ?, piekarz - baker
nauczciel ?, nauczyciel - teacher
handlarz - peddler, trader
subiekt - sales clerk
kramarz - stall-keeper
sluzba - servant
farbiarz - dyer
kucharka - cook (female)
poborca podatku - tax collector
na gospodarstwie - on the farm
kowal - blacksmith

Regards
Barbara Rubinstein
Researching
Poland (Wloclawek, Ciechanow, Lodz, Piotrkow Kujawski, Brzesc
Kujawski, Dobrzyn nad Wisla, Izbica Kujawska, Kowal, Leczyca, Ozorkow,
Plock, Warszawa) Germany (Weiden) UK (London) USA
(Pittsburgh): RUBINSTEIN, ROZNER, DRACHMAN, SALAMONCZYK/SALOMONCZYK,
SOLOMON, LUBOWSKI, KOWAL, TAPPER, SPECTOR, GRO(J)NOWSKI,
CZAJKA, BAKALARZ, ZYLBER, KUTNER, SALOMONOWICZ, SZTEJN, RYZMAN, SZULC.

----------------------------------------------------------------------
Subject: Polish-Jewish occupations
From: Avigdor Ben-Dov <a.bendov@...>
Date: Sun, 14 Sep 2008 01:48:07 -0700 (PDT)

I am asking if anyone knows where to find a list of
common occupations in Polish translated into English
free on the net?
this should be a basic genealogical tool.

Avigdor Ben-Dov

Join main@groups.jewishgen.org to automatically receive all group messages.