FW: Projekt upamiętnienia więźniów KL Plaszow// Comemoration projekt od Plaszow camp’s prisoners #poland


Malka
 

Hello Genners,

I have been in touch with  Mr. Kamil Karski in Poland for several months.  He is working diligently to establish a memorial /museum at the site of the  KL  Plaszow.   The  camp commander was the ‘Butcher of Plaszow’, Amon  Goeth and the camp was featured in the movie Shindler’s List.  My 95 year old mother was a prisoner in this horrific camp and her information and picture have already been cataloged.

Please note – for English scroll down.

Thank you, Malka Chosnek

 

 

 

 

From: Kamil Karski
Sent: Monday, December 13, 2021 5:02 AM
To: bpilat210@...
Cc: Marta Śmietana
Subject: Projekt upamiętnienia więźniów KL Plaszow// Comemoration projekt od Plaszow camp’s prisoners

 

For English, Please scroll down

 

Szanowni Państwo, 

z Muzeum KL Plaszow skontaktowała się Pani Bożena Piłat, która obecnie przygotowuje projekt, który miałby stanowić upamiętnienie poszczególnych osób, więźniów KL Plaszow, ukazując całe spektrum pamięci o nich, zarówno z czasów przed, jak i powojennych. Po rozmowie z panią Bożeną, wiem, że praca ta jest niezwykle wartościowym sposobem na przywracanie pamięci o tych osobach, a również dla Muzeum będzie niezwykle ważna. 

 

Autorka projektu chciałby się z Państwem skontaktować osobiście, niemniej jako Muzeum, ze względu na klauzule informacyjne RODO i wykorzystanie danych osobowych nie możemy udostępnić bezpośrednio Państwa kontaktów i też nie wiem do końca czy chcieli by Państwo uczestniczyć w projekcie. Dlatego też załączam Państwa adresy w „ukrytej” formie, mając nadzieję, że zdecydują się Państwo na kontakt i rozmowę z Panią Bożeną.

 

W razie wszelkich wątpliwości i pytań możecie się Państwo kontaktować ze mną, lub bezpośrednio z Panią Bożeną Piłat bpilat210@...

 

Łączę wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia,

Kamil Karski

 

—————————

Dear Sirs nad Madames, 

The KL Plaszow Museum was contacted by Ms Bożena Piłat, who is currently preparing a project that would commemorate individual people, prisoners of KL Plaszow, showing the entire spectrum of remembrance about them, both from pre-and post-war times. After talking to Mrs. Bożena, I know that this work is an extremely valuable way to restore the memory of these people, and it will also be extremely important for the Museum. The author of the project would like to contact you in person, but as the Museum, due to the information clauses and the use of personal data, we cannot share your contacts directly and I am not sure if you would like to participate in the project. Therefore, I am enclosing your mail addresses in a "hidden" CC, hoping that you will decide to contact and talk to Mrs. Bożena. In case of any doubts and questions, please feel free to contact me, or directly with Mrs. Bożena Piłat bpilat210@... Kind regards,

Kamil Karski

 

Join main@groups.jewishgen.org to automatically receive all group messages.