Re: Ozimina, Poland #galicia


Alexander Sharon
 

Hi Hap,

1. Glowny Urzad Statystyczny (Statistics Poland) 
 Skorowidz miejscowosci Rzeczypospolitej Polskiej tom XIII, Wojewodztwo Lwowskie, page 568
publisher: GUS, Warszawy 1924

2. Gemeindelexikon v.XII GALIZIEN
  Wien 1907

Hope this help

Alexander Sharon

Join main@groups.jewishgen.org to automatically receive all group messages.