Date   

Koller in Zawiercie Ghetto #poland

Ruth Wilnai <ruth@...>
 

Dear Genners!
About a month ago I got an email >from the historian Dr.
Christian Schölzel who is helping the Koller Family
from Germany to research a story on a family member who
was in Zawiercie Ghetto. This member of
the Koller family was a handcraft-painter and was
managing the production of packaging material for
shoe-polish. He was the subject of discussion
concerning his behavior with fellow employees.

If you have any information about this guy please let
me know.ruth@wilnai.com
Thanks,

Ruthie Wilnai


JRI Poland #Poland Koller in Zawiercie Ghetto #poland

Ruth Wilnai <ruth@...>
 

Dear Genners!
About a month ago I got an email >from the historian Dr.
Christian Schölzel who is helping the Koller Family
from Germany to research a story on a family member who
was in Zawiercie Ghetto. This member of
the Koller family was a handcraft-painter and was
managing the production of packaging material for
shoe-polish. He was the subject of discussion
concerning his behavior with fellow employees.

If you have any information about this guy please let
me know.ruth@wilnai.com
Thanks,

Ruthie Wilnai


Bejzman #ukraine

mark
 

Dear genners. I am still searching without any progress Wajsenberg >from
Zelechow, Warsaw, Shevelev- Belorussia, Brandwajn >from Ostrog, Zdolbunov.
Bejzman >from Novograd Volyskiy-Zvill. Any idea please.

Wajsenberg Mark
Israel
mark306@bezeqint.net


Ukraine SIG #Ukraine Bejzman #ukraine

mark
 

Dear genners. I am still searching without any progress Wajsenberg >from
Zelechow, Warsaw, Shevelev- Belorussia, Brandwajn >from Ostrog, Zdolbunov.
Bejzman >from Novograd Volyskiy-Zvill. Any idea please.

Wajsenberg Mark
Israel
mark306@bezeqint.net


Viewmate translation from Polish required #belarus

Merv & Naomi Barnett
 

I am looking for some assistance in translating the marriage document
listed in the two Viewmate files below. The document was A3 in size and
hence I've done it in two A4 scans as I don't have an A3 scanner.

The document relates, I believe, to my husband's ggrandfather's sister
and I would appreciate as much information as possible.

If you aren't able to read the first one clearly I may be able to send
you directly a better scan.

I also realise there is some Hebrew writing at the bottom right hand
corner of the 2nd page. I will scan this separately at a later date and
post a message on this list regarding translation.

Any assistance gratefully appreciated.http://data.jewishgen.org/viewmate/ALL/viewmateview.asp?key=11347

http://data.jewishgen.org/viewmate/ALL/viewmateview.asp?key=11348


Please reply privately.


Naomi Barnett
Melbourne, Australia


Belarus SIG #Belarus Viewmate translation from Polish required #belarus

Merv & Naomi Barnett
 

I am looking for some assistance in translating the marriage document
listed in the two Viewmate files below. The document was A3 in size and
hence I've done it in two A4 scans as I don't have an A3 scanner.

The document relates, I believe, to my husband's ggrandfather's sister
and I would appreciate as much information as possible.

If you aren't able to read the first one clearly I may be able to send
you directly a better scan.

I also realise there is some Hebrew writing at the bottom right hand
corner of the 2nd page. I will scan this separately at a later date and
post a message on this list regarding translation.

Any assistance gratefully appreciated.http://data.jewishgen.org/viewmate/ALL/viewmateview.asp?key=11347

http://data.jewishgen.org/viewmate/ALL/viewmateview.asp?key=11348


Please reply privately.


Naomi Barnett
Melbourne, Australia


Meeting in Copenhagen 26. February 2008 #scandinavia

Elsebeth Paikin
 

Dear Scandinavia-genners,

The following announcement of the meeting will be in Danish/Swedish,
because the presentation will be in Swedish and therefore not of
interest for those who do not understand Swedish/Danish:


Tirsdag den 26. feb. 2008 kl. 19:30

Gunnar Ståhl, Stockholm, vil fortælle om

"Judisk bosättning i Sverige 1774-1838 - "Judereglementets tid"
***************************************************************

Øget frihed for at drive næring og forretninger, behov for
investeringer samt oplysningstan-kerne i slutningen af 1700-tallet -
det er nogle af de grunde der førte til at jødisk bosættelse i
Sverige blev tilladt. Indtil da var det i Sverige bestemt ved lov, at
svenske borgere skulle tilhøre den evangelisk-lutherske kirke.

Aron Isaac fra Brandenburg blev af svenske officerer i Pommern
opfordret til at flyttet til Sverige. Han rejste fra Stralsund og kom
senere til Stockholm. Ifølge Aron Isaacs beretnin-ger gav Gustaf III
i 1774 tilladelse til at han måtte bosætte sig i Stockholm. Snart
kunne Aron Isaac udvide sin virksomhed og hente sin familie til
Sverige. Flere jøder fulgte efter hovedsageligt fra nordtyskland. I
1838 boede der ca. 1000 jøder i Sverige. I sin afhandling til
"fil.cand." eksamen ved Stockholms Universitet undersøger Gunnar
Ståhl jødernes mu-ligheder og begrænsninger for at arbejde i Sverige.

Tidligere litteratur og forskning har påvist de mange vanskeligheder,
Gunnar Ståhl har un-dersøgt og sammenlignet vilkårene for jøder med
regler og forordninger som gjaldt for svenske borgere, og kommer til
det interessante resultat, at reglerne var meget ens og at den
svenske stat ønskede indvandring af jøder, der kunne bidrage til
udvikling af industriel virksomhed og som kunne opbygge kapital og
forretninger på et højere niveau. Jødiske forretningsfolk fik bedre
forhold en svenske! Men også andre virksomheder fik mere
fordel-agtige vilkår. Dette førte til kritik og klager.

For jødiske håndværkere var forudsætningerne ikke helt så gode. Og en
jøde, som ikke kunne forsørge sig selv uden at tigge eller ved
ulovligheder var ikke velkommen i Sverige. Lokale myndigheder og de
jødiske forsamlinger samarbejdede om at holde jøder, som ikke
opfyldte kravene i "Judereglementet" og svensk lov, ude.
"Judereglementet" var inspireret af tilsvarende regler i Danmark og Hamburg.

Fra 1810 fik fremgangsrige jødiske forretningsfolk statsborgerskab
med ret til fortsat at være medlem af en jødisk menighed. Forskellige
regler for jøder med eller uden statsbor-gerskab og svenskere
fungerede ikke i længden, derfor ophævedes "Judereglementet" i 1838 -
et vigtigt skridt for emancipation af jøder i Sverige med ret til
egen religion.

Gunnar Ståhl er født 1942 og er nu pensioneret. Efter sin
pensionering læste han til "fil.cand." i historie (idéhistorie og
nordiske sprog) ved Stockholms Universitet og læser videre til en
højere eksamen.

I foreningen "G-gruppen" leder Gunnar Ståhl projektet med kortlægning
af rejsende over Østersøen (Øresund), hvilket foreløbig har
resulteret i en CD med en database over rejsende Ystad-Pommern i
perioden 1830-1860, som nok kan have interesse for jødiske
slægtsforskere i Skandinavien.

Forskningen i "judisk bosättning" var et arbejde i forbindelse med
"kandidatuppsatsen" og som medførte digitalfotografering af en
betydelig del af materialet i det Svenske Rigsarkiv. Fotografierne
vil blive gjort tilgængelige gennem "G-gruppen".

Mødested: Danasvej 30 B, Frederiksberg, foredragssalen
Deltagergebyr: Medlemmer 20 kr. - Gæster 40 kr.
Tilmelding: jgsdenmark@gmail.com eller tlf. 39 27 24 33

Best regards

Elsebeth Paikin, President
Jewish Genealogical Society of Denmark:
http://www.jewishgen.org/jgs-denmark/
&
SIG Coordinator and webmaster:
JewishGen's Scandinavia SIG
http://www.jewishgen.org/scandinavia/
mailto:elsebeth@paikin.dk


Scandinavia SIG #Scandinavia Meeting in Copenhagen 26. February 2008 #scandinavia

Elsebeth Paikin
 

Dear Scandinavia-genners,

The following announcement of the meeting will be in Danish/Swedish,
because the presentation will be in Swedish and therefore not of
interest for those who do not understand Swedish/Danish:


Tirsdag den 26. feb. 2008 kl. 19:30

Gunnar Ståhl, Stockholm, vil fortælle om

"Judisk bosättning i Sverige 1774-1838 - "Judereglementets tid"
***************************************************************

Øget frihed for at drive næring og forretninger, behov for
investeringer samt oplysningstan-kerne i slutningen af 1700-tallet -
det er nogle af de grunde der førte til at jødisk bosættelse i
Sverige blev tilladt. Indtil da var det i Sverige bestemt ved lov, at
svenske borgere skulle tilhøre den evangelisk-lutherske kirke.

Aron Isaac fra Brandenburg blev af svenske officerer i Pommern
opfordret til at flyttet til Sverige. Han rejste fra Stralsund og kom
senere til Stockholm. Ifølge Aron Isaacs beretnin-ger gav Gustaf III
i 1774 tilladelse til at han måtte bosætte sig i Stockholm. Snart
kunne Aron Isaac udvide sin virksomhed og hente sin familie til
Sverige. Flere jøder fulgte efter hovedsageligt fra nordtyskland. I
1838 boede der ca. 1000 jøder i Sverige. I sin afhandling til
"fil.cand." eksamen ved Stockholms Universitet undersøger Gunnar
Ståhl jødernes mu-ligheder og begrænsninger for at arbejde i Sverige.

Tidligere litteratur og forskning har påvist de mange vanskeligheder,
Gunnar Ståhl har un-dersøgt og sammenlignet vilkårene for jøder med
regler og forordninger som gjaldt for svenske borgere, og kommer til
det interessante resultat, at reglerne var meget ens og at den
svenske stat ønskede indvandring af jøder, der kunne bidrage til
udvikling af industriel virksomhed og som kunne opbygge kapital og
forretninger på et højere niveau. Jødiske forretningsfolk fik bedre
forhold en svenske! Men også andre virksomheder fik mere
fordel-agtige vilkår. Dette førte til kritik og klager.

For jødiske håndværkere var forudsætningerne ikke helt så gode. Og en
jøde, som ikke kunne forsørge sig selv uden at tigge eller ved
ulovligheder var ikke velkommen i Sverige. Lokale myndigheder og de
jødiske forsamlinger samarbejdede om at holde jøder, som ikke
opfyldte kravene i "Judereglementet" og svensk lov, ude.
"Judereglementet" var inspireret af tilsvarende regler i Danmark og Hamburg.

Fra 1810 fik fremgangsrige jødiske forretningsfolk statsborgerskab
med ret til fortsat at være medlem af en jødisk menighed. Forskellige
regler for jøder med eller uden statsbor-gerskab og svenskere
fungerede ikke i længden, derfor ophævedes "Judereglementet" i 1838 -
et vigtigt skridt for emancipation af jøder i Sverige med ret til
egen religion.

Gunnar Ståhl er født 1942 og er nu pensioneret. Efter sin
pensionering læste han til "fil.cand." i historie (idéhistorie og
nordiske sprog) ved Stockholms Universitet og læser videre til en
højere eksamen.

I foreningen "G-gruppen" leder Gunnar Ståhl projektet med kortlægning
af rejsende over Østersøen (Øresund), hvilket foreløbig har
resulteret i en CD med en database over rejsende Ystad-Pommern i
perioden 1830-1860, som nok kan have interesse for jødiske
slægtsforskere i Skandinavien.

Forskningen i "judisk bosättning" var et arbejde i forbindelse med
"kandidatuppsatsen" og som medførte digitalfotografering af en
betydelig del af materialet i det Svenske Rigsarkiv. Fotografierne
vil blive gjort tilgængelige gennem "G-gruppen".

Mødested: Danasvej 30 B, Frederiksberg, foredragssalen
Deltagergebyr: Medlemmer 20 kr. - Gæster 40 kr.
Tilmelding: jgsdenmark@gmail.com eller tlf. 39 27 24 33

Best regards

Elsebeth Paikin, President
Jewish Genealogical Society of Denmark:
http://www.jewishgen.org/jgs-denmark/
&
SIG Coordinator and webmaster:
JewishGen's Scandinavia SIG
http://www.jewishgen.org/scandinavia/
mailto:elsebeth@paikin.dk


Re: Mormons Lviv microfilms #galicia

Mark Halpern <willie46@...>
 

Yes, the LDS microfilms of the Jewish holdings of the Ukraine State
Historical Archive in Lviv is reported to include the following
Brody vital records:
Births: 1815-71
Marriages: 1815-26, 1829-61
Deaths: 1815-71

A number of fellow Galician researchers have rented other films >from
this "Lviv" collection and have found that the inventories available
from the LDS are incorrect. The most glaring example of this has
been reported in this forum. Mark Jacobson recently reported that
films #2405338 and #2405339 were identified by LDS to include Sambor
birth and death records, when the films actually include Drohobycz
birth and death records.

Therefore, Gesher Galicia and JRI-Poland are working together to
develop an accurate inventory of the LDS Lviv Jewish collection as
an aid to Galician researchers.

If you have rented one of these microfilms or plan to rent one, you
can help our efforts by agreeing to inventory the contents of the
film. This inventory will provide a list of the contents of the film
by town, by type of record (birth, marriage, death), and by year.
Please contact me at mark@halpern.com if you are willing to help.

As for Brody, the above records are contained in films #2405310
through #2405315. Volunteers are needed to create inventories for
these films.

A summary by town of the LDS inventory (not corrected) can be found
at www.jri-poland.org/agad/lviv.htm.

Mark Halpern
JRI-Poland Eastern Galicia Coordinator


----- Original Message -----

Would the Lviv archives have the records for Brody?

Judy Floam
Baltimore, MD

Looking for SCHWARTZ, FEUERSTEIN (Brody)

MODERATOR'S NOTE: Search the JewishGen SIG archives at
<http://data.jewishgen.org/wconnect/wc.dll?jg~jgsys~sigspop>
for the words * Lviv Archive LDS * to see a number of detailed
messages about the new LDS microfilms. A message >from Mark Halpern
on Dec. 3, 2006, listed approximately 60 towns whose records appear
in the 33 rolls of microfilm -- including Brody.


a giant digital family tree #galicia

Murray Sperber
 

An interesting article in the Jerusalem Post about a project of the
Famillion company which is trying to build a giant digital family
tree that will eventually link every Jew, their non-Jewish relatives
and - if things go as planned - all of humanity. They have two sites,
one in English, the other in Hebrew. The English one is a beta site
and the short time I was on it I had some problems. However, it may
well be worth visiting.

<http://www.jpost.com/servlet/Satellite?pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull&cid=1203605157651>

Murray Sperber
eyedoc11@verizon.net

MODERATOR'S NOTE: The English-language version of the site is at
jworld.famillion.com/. The Hebrew version is at jworld.famillion.co.il/.


Gesher Galicia SIG #Galicia Re: Mormons Lviv microfilms #galicia

Mark Halpern <willie46@...>
 

Yes, the LDS microfilms of the Jewish holdings of the Ukraine State
Historical Archive in Lviv is reported to include the following
Brody vital records:
Births: 1815-71
Marriages: 1815-26, 1829-61
Deaths: 1815-71

A number of fellow Galician researchers have rented other films >from
this "Lviv" collection and have found that the inventories available
from the LDS are incorrect. The most glaring example of this has
been reported in this forum. Mark Jacobson recently reported that
films #2405338 and #2405339 were identified by LDS to include Sambor
birth and death records, when the films actually include Drohobycz
birth and death records.

Therefore, Gesher Galicia and JRI-Poland are working together to
develop an accurate inventory of the LDS Lviv Jewish collection as
an aid to Galician researchers.

If you have rented one of these microfilms or plan to rent one, you
can help our efforts by agreeing to inventory the contents of the
film. This inventory will provide a list of the contents of the film
by town, by type of record (birth, marriage, death), and by year.
Please contact me at mark@halpern.com if you are willing to help.

As for Brody, the above records are contained in films #2405310
through #2405315. Volunteers are needed to create inventories for
these films.

A summary by town of the LDS inventory (not corrected) can be found
at www.jri-poland.org/agad/lviv.htm.

Mark Halpern
JRI-Poland Eastern Galicia Coordinator


----- Original Message -----

Would the Lviv archives have the records for Brody?

Judy Floam
Baltimore, MD

Looking for SCHWARTZ, FEUERSTEIN (Brody)

MODERATOR'S NOTE: Search the JewishGen SIG archives at
<http://data.jewishgen.org/wconnect/wc.dll?jg~jgsys~sigspop>
for the words * Lviv Archive LDS * to see a number of detailed
messages about the new LDS microfilms. A message >from Mark Halpern
on Dec. 3, 2006, listed approximately 60 towns whose records appear
in the 33 rolls of microfilm -- including Brody.


Gesher Galicia SIG #Galicia a giant digital family tree #galicia

Murray Sperber
 

An interesting article in the Jerusalem Post about a project of the
Famillion company which is trying to build a giant digital family
tree that will eventually link every Jew, their non-Jewish relatives
and - if things go as planned - all of humanity. They have two sites,
one in English, the other in Hebrew. The English one is a beta site
and the short time I was on it I had some problems. However, it may
well be worth visiting.

<http://www.jpost.com/servlet/Satellite?pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull&cid=1203605157651>

Murray Sperber
eyedoc11@verizon.net

MODERATOR'S NOTE: The English-language version of the site is at
jworld.famillion.com/. The Hebrew version is at jworld.famillion.co.il/.


Re: Would the Lviv archives have the records for Brody? #galicia

Jean Bisseliches <jean@...>
 

Concerning the Mormons microfilms in Brody, I am presently in the
process of searching for all possible information on the
BISSELICHES family. I already went through 3 of the 7 announced
related micofilms. An informal inventory of their content is
available on request.

Although I found out some 58 entries concerning my family, I am not
sure how to interpret some columns of information. I was also
surprised by the abnormally small number of weddings reported. Help
would be welcome, as well as exchanges with other people interested
in this family.

Jean Bisseliches (Jerusalem)


Judy Floam <gfloam@netrax.net> wrote:

Would the Lviv archives have the records for Brody?


Gesher Galicia SIG #Galicia Re: Would the Lviv archives have the records for Brody? #galicia

Jean Bisseliches <jean@...>
 

Concerning the Mormons microfilms in Brody, I am presently in the
process of searching for all possible information on the
BISSELICHES family. I already went through 3 of the 7 announced
related micofilms. An informal inventory of their content is
available on request.

Although I found out some 58 entries concerning my family, I am not
sure how to interpret some columns of information. I was also
surprised by the abnormally small number of weddings reported. Help
would be welcome, as well as exchanges with other people interested
in this family.

Jean Bisseliches (Jerusalem)


Judy Floam <gfloam@netrax.net> wrote:

Would the Lviv archives have the records for Brody?


Re: Would the Lviv archives have the records for Brody? #galicia

Israel P
 

Yes. About ten reels of them. I am hoping that somewhere there
someone will show up with the given name Isak-Fischel (or some
variation).

Israel Pickholtz

Would the Lviv archives have the records for Brody?

Judy Floam
Baltimore, MD


Re: Mormons Lviv microfilms #galicia

Gary Mokotoff: <mokotoff@...>
 

Check with Beth Hatefutsoth in Tel Aviv. It is my understanding
that many years ago the Mormon Church gave them copies of many of
the Jewish microfilms of Eastern Europe.

Gary Mokotoff


Gesher Galicia SIG #Galicia Re: Would the Lviv archives have the records for Brody? #galicia

Israel P
 

Yes. About ten reels of them. I am hoping that somewhere there
someone will show up with the given name Isak-Fischel (or some
variation).

Israel Pickholtz

Would the Lviv archives have the records for Brody?

Judy Floam
Baltimore, MD


Gesher Galicia SIG #Galicia RE: Mormons Lviv microfilms #galicia

Gary Mokotoff: <mokotoff@...>
 

Check with Beth Hatefutsoth in Tel Aviv. It is my understanding
that many years ago the Mormon Church gave them copies of many of
the Jewish microfilms of Eastern Europe.

Gary Mokotoff


The offspring of BRUELL #austria-czech

Steckelmacher Claude <claude.steckelmacher@...>
 

Dear Siggers,

I am trying to find the offspring of some BRUELL (U with Umlaut) :

Rosalie (Saly) STECKELMACHER (b. 08.03.1854) married
Bedrich (Friedrich) BRUELL (b. 18.06.1855)
They had 3 children
1. Daniel BRUELL (b.12.08.1886) who married Hedvika KLEIN (b. 13.04.1888).
They had a child Felix BRUELL (b. 05.07.1924)
2. Dita (Marianna) BRUELL (b. 30.12.1892)
3. Bruno BRUELL (03.05.1890 - 30.03.1914) who married on 20.04.1921
Anna RYB (b.08.07.1893) and divorced on 21.10.1930

They were born and living in the area of Boskovice / Brno.

Daniel BRUELL's family was living during the year 1947 in Brussels
(Belgium) and later, their son Felix lived in Hamburg.

Could someone help me ? Thank you beforehand.

STECKELMACHER, Claude
Strombeek-Bever (Belgium)


Austria-Czech SIG #Austria-Czech The offspring of BRUELL #austria-czech

Steckelmacher Claude <claude.steckelmacher@...>
 

Dear Siggers,

I am trying to find the offspring of some BRUELL (U with Umlaut) :

Rosalie (Saly) STECKELMACHER (b. 08.03.1854) married
Bedrich (Friedrich) BRUELL (b. 18.06.1855)
They had 3 children
1. Daniel BRUELL (b.12.08.1886) who married Hedvika KLEIN (b. 13.04.1888).
They had a child Felix BRUELL (b. 05.07.1924)
2. Dita (Marianna) BRUELL (b. 30.12.1892)
3. Bruno BRUELL (03.05.1890 - 30.03.1914) who married on 20.04.1921
Anna RYB (b.08.07.1893) and divorced on 21.10.1930

They were born and living in the area of Boskovice / Brno.

Daniel BRUELL's family was living during the year 1947 in Brussels
(Belgium) and later, their son Felix lived in Hamburg.

Could someone help me ? Thank you beforehand.

STECKELMACHER, Claude
Strombeek-Bever (Belgium)