Itzkovitz/Leon By Esta Kawaoka · #661746 ·
Book Jewish Migration to South Africa By Esta Kawaoka · #661853 ·
Russian army recruits 1880s By Esta Kawaoka · #662134 ·
Kimberley Diamond Mines By Esta Kawaoka · #662409 ·
Passenger Manifests By Esta Kawaoka · #662745 ·
Naftali from Sveksna By Esta Kawaoka · #662924 ·
Lithuania, spouse, Geselowitz, Leon By Esta Kawaoka · #666631 ·
Mt Zion Cemetery NY Photographs By Esta Kawaoka · #667581 ·