Date   
Bessarabia Research Group progress report for the month of November 2022 By Yefim Kogan · #673727 ·
Bessarabia Winter Symposium, 13-15 December 2022 By Yefim Kogan · #673549 ·
Bessarabia SIG progress report for the month of October 2022 By Yefim Kogan · #672938 ·
Brechany/Bricheni birth records By Yefim Kogan · #672937 ·
Helping Holocaust Survivor By Yefim Kogan · #672848 ·
Five new Microfilms with Revision and other Lists from Bessarabia By Yefim Kogan · #672623 ·
Bessarabia Winter Symposium, 13-15 December 2022 By Yefim Kogan · #672597 ·
KONTORER - Kremenchug, Kishinev By Yefim Kogan · #672593 ·
Finding records By Yefim Kogan · #672272 · Edited
Khotin uezd Revision lists, new from 1835 By Yefim Kogan · #672270 · Edited
Bessarabia Research Division progress report for the month of September 2022 By Yefim Kogan · #672246 ·
Shanah Tovah u'Metukah By Yefim Kogan · #672160 ·
Bessarabia Research Division progress report for the month of August, 20222 By Yefim Kogan · #671546 · Edited
Beltsy, and Beltsy district Vital records By Yefim Kogan · #671406 ·
Travelling from Bessarabia to Argentina By Yefim Kogan · #670919 ·
Bessarabia Group progress report for the month of July, 2022 By Yefim Kogan · #670889 ·
Bessarabia Revision List Records By Yefim Kogan · #670839 ·
Bessarabia Vital Records By Yefim Kogan · #670312 ·
Bessarabia SIG Winter Symposium, 13-15 December 2022 By Yefim Kogan · #670262 ·
Bessarabia Group progress report for the month of June, 2022 By Yefim Kogan · #670168 ·
1 - 20 of 1866