Date   
Tisha B'Av 1942 - Nowy Targ, Poland By ktobi · #660534 ·
1 - 1 of 1